วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เด็กๆฉลาดได้ ต้องไม่ขาดไอโอดีนเดือนตุลาคมนี้มีเหตุการณ์และวันสำคัญมากมาย ที่น่าสนใจวันหนึ่งก็คือ วันต้านทานโรคขาดสารไอโอดีนแห่งโลก กำหนดวันที่ ๒๑ ตุลาคม

ไอโอดีนคืออะไร คำตอบคือไอโอดีนเป็นธาตุหนึ่งในธรรมชาติ เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตฮาร์โมนธัยรอกซินของต่อมไทรอยด์ ซึ่งอยู่ด้านหน้าหลอดลม และช่วงล่างของลูกกระเดือก ฮอร์โมนที่ว่านี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของสมอง

ถ้าขาดไอโอดีน จะเกิดอะไรขึ้น? 

ตอบว่า ต่อมไทรอยด์ต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อจับสารไอโอดีนมาสร้างฮอร์โมนธัยรอกซิน ต่อมไทรอยด์ก็เลยดตขึ้นจนเห็นได้ชัด เรียกกันว่าคอพอก

ผู้ขาดไอโอดีมากๆ นานๆ อาจทำให้เป็นโรคเอ๋อ หูหนวก ตาแข็ง ตาเหล่ รูปร่างแคระแกร็น สมองช้า การคิดการเรียน การทำงานก็จะช้าลง และถ้าคนไทยขาดสารไอโอดีนกันมากๆ ประชากรสมองช้า มีอาการผิดปกติจนถึงพิการมากชึ้นๆ ประเทศย่อมพัฒนาได้ไม่ทั่วถึง

วิธีการจะไม่ให้ขาดสารไอโอดีนคือ เติมเกลือไอโอดีนลงในเกลือที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเพื่อปรุงอาหารหรือน้ำดื่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น