วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ปลากัด


สัตว์เมืองไทยที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลกไม่กี่อย่าง หนึ่งในนั้นคือ ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) ชื่อภาษาอังกฤษมีนามสยามติดอยู่เพราะนานาชาติเขารู้จักแมวกับปลากัดของเราตั้งแต่ชื่อประเทศยังไม่ได้เปลี่ยน ปลากัดที่มีชื่อเสียงเป็นชนิด  Betta splendens Regan พบในประเทศไทยชุกชุม จนกล่าวได้ว่ามีศูนย์กลางการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย

ปลากัดไทยแต่เดิมนั้นสีไม่ฉูดฉาด ครีบและหางเล้กและสั้น ภายหลังมีการคัดพันธุ์จนมีสีสดใสงดงาม ครีบและหางกว้างและยาวกว่าเดิมมาก ถึงกระนั้นต่างประเทศก็ยังคงเรียก Siamese Fighting Fish แต่คนไทยเองบางทีเรียกปลากัดจีนหรือปลากัดญวนก็มี

อย่างไรก็ตามเราจะเรียกรวมกันไปทั้งหมดว่าปลากัด และชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Siamese Fighting Fish การที่ปลากัดมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป คงเนื่องมาจากการที่ปลาตัวผู้มีนิสัยดุ เมื่อพบปลาตัวอื่นจะแสดงอาการต่อสู้ โดยทำตัวเกร็งแผ่กางครีบทุกส่วนเต็มที่ ขณะเดียวกันก็อ้าถ่างฝาเหงือกทั้งสองข้างไปข้างหน้าจนเห็นเป็นกระบังเนื่องจากฝาเหงือกทั้งสองข้างมีส่วนติดกันด้วยผังผืดสีแดงจนเกือบดำทางด้านล่างของหัว พร้อมทั้งเปล่องสีจนเข้มขึ้นทั้งตัว แล้วเข้ากัด ถึงแม้ปลาอื่นตัวใหญ่กว่าก็ไม่กลัว เพราะนิสัยเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าปลากัด ตัวเมียก็แสดงอาการเช่นเดียวกันแต่ด้วอยกว่า คนไทยนำปลาชนิดนี้มาแข่งขันกัดกันจนถึงขั้นพนัน สืบสาวได้ว่ามีมานานหลายร้อยปีแล้ว

นอกจากนั้นปลากัดยังมีสีสวยงามมาก โดยเฉพาะพวกที่คัดเลือกพันธุ์แล้ว ลำตัวและครีบมักมีสีน้ำเงิน ฟ้า หรือแดงเข้ม สีฉูดฉาดสวยสดเหล่านี้อาจสลับอยู่ในตัวเดียวกัน บางทีสียังเหลือบเป็นประกาย ครีบต่างๆอาจมีริ้วหรือแถบสีฟ้าหรือขาวนวลบ้างก็แดงเป็นแนวขนานกับก้านครีบ ปลากัดเหมาะสมสำหรับเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ใสต่างประเทศนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามมากกว่าเพื่อให้ต่อสู้กัน

วิกรณ์
เก็บความจากเรื่อง ปลากัด...ยอดปลาน่ารู้ของไทย
ของ ทศพร วงศ์รัตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น