วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

น้ำมันตับปลาไม่ช่วยอัลไซเมอร์
นายแพทย์โจเซฟ ควิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาโรคสมองเสื่อม แห่งมหาวิทยาลัย  Oregon Health and Science ใช้วิธีการถามคำถามง่ายๆเป็นประจำเพื่อทดสอบสภาวะความจำของ นายโจ มีโชด์ (Joe Michaud) ผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่เข้ามารักษาและร่วมในโครงการวิจัยกับคุณหมอท่านนี้
องค์การโรค  Alzheimer’s ระหว่างประเทศ หรือ Alzheimer’s Disease International  ระบุว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรค Alzheimer’s มากกว่า 35 ล้านคน และกว่าร้อยละ  60 อาศัยอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วนอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในอีก 20 ปีข้างหน้า และ 3 เท่าหรือมากกว่า 100 ล้านคนในอีก 40 ปีข้างหน้า
งานวิจัยของนายแพทย์ควิน มุ่งศึกษาไปที่ส่วนผสมสำคัญของน้ำมันตับปลา คือกรดไขมัน  D-H-A นายแพทย์โจเซฟ ควิน อธิบายว่ามมีการศึกษาจำนวนมากที่แสดงถึงภาวะขาดสาร D-H-A ในสมองของผู้ป่วย  Alzheimer’s เขาจึงมุ่งเน้นศึกษาไปที่กรดไขมันโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือกรดไขมันโอเมก้า 3
นายแพทย์ผู้นี้ทำการวิจัยร่วมกับนักวิจัยคนอื่นๆศึกษาผู้ป่วยโรค Alzheimer’s ที่มีอาการอ่อนๆ ไปจนถึงปานกลาง 400 คน โดยแบ่งให้ผู้ป่วยร้อยละ 60 ได้รับประทานน้ำมันตับปลา ขณะที่อีกร้อยละ 40 ได้รับยาหลอก หรือ Placebo โดยใช้เวลา 18 เดือนเพื่อทำการทดลองก่อนที่จะพบกับผลการทดลองไม่สมหวังตามที่คาดไว้
นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาโรคสมองเสื่อม กล่าวว่า น้ำมันตับปลาไม่ได้มีผลต่อการชะลออาการโรค Alzheimer’s ให้กับผู้ที่แพทย์วิจันฉัยแล้วว่าเป็นโรคดังกล่าวนี้ แต่ผลวิจัยที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังนี้จ่าจะมีคุณค่าบางด้านสำหรับการวิจัยในอนาคตเพื่อที่จะค้นหาวิธีชะลอหรือยับยั้งโรคความจำเสื่อมนี้ได้
ผลงานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมแพทย์อเมริกัน
Journal of the American Medical Association

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น